Ds. D.Chr. Overduin - BBL over het boek Openbaringen - Openb. 08 vs 05 En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen