Ds. D.Chr. Overduin - BBL over het boek Openbaringen - Openb. 07 vs 04 En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israels