Ds. D.Chr. Overduin - BBL over het boek Openbaringen - Openb. 07 vs 03 Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden