Ds. D.Chr. Overduin - BBL over het boek Openbaringen - Openb. 03 vs 08 (c) Gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend