Ds. D.Chr. Overduin - BBL over het boek Openbaringen - Openb. 03 vs 04 Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben