Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief van Jakobus - Jakobus 5 vs 16 Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel