Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief van Jakobus - Jakobus 5 vs 04 Ziet, het loon der werklieden, die uw landen gemaaid hebben, welke van u verkort is, roept; en het geschrei dergenen, die geoogst hebben