Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief van Jakobus - Jakobus 4 vs 07-08 (b) Naakt tot God, en Hij zal tot u naken. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen