Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief van Jakobus - Jakobus 3 vs 10 Uit denzelfden mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden