Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief van Jakobus - Jakobus 1 vs 18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen