Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief van Jakobus - Jakobus 1 vs 01 Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn; zaligheid