Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 13 vs 20-21 De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, door het bloed des eeuwigen testaments, uit de doden heeft wedergebracht