Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 12 vs 22 Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen