Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 12 vs 06 Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt