Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 11 vs 7 Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden