Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 11 vs 5-6 Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden