Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 11 vs 4 Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kain, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft