Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 11 vs 3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid