Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 10 vs 32 Doch gedenkt de vorige dagen, in dewelke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen