Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 10 vs 29 Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft