Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 10 vs 22 (a) Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs