Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 10 vs 14-18 Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden