Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 10 vs 09-10 In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied