Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 09 vs 14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken