Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 09 vs 10 Bestaande alleen in spijzen, en dranken, en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des vleses