Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 08 vs 12-13 Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken