Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 08 vs 01-02 Een Bedienaar des heiligdoms, en des waren tabernakels, welken de Heere heeft opgericht, en geen mens