Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 06 vs 17-18 Waarin God, willende den erfgenamen der beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van Zijn raad, met een eed daartussen is gekomen