Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 06 vs 11 Maar wij begeren, dat een iegelijk van u dezelfde naarstigheid bewijze, tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe