Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 06 vs 07-08 Maar die doornen en distelen draagt, die is verwerpelijk, en nabij de vervloeking, welker einde is tot verbranding