Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 05 vs 07-08 (a) Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen