Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 04 vs 12-13 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel