Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 03 vs 12 Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, ongelovig hart, om af te wijken van den levenden God