Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 03 vs 01-02 Die getrouw is Dengene, Die Hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was