Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 02 vs 14-15 En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren