Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 02 vs 11 Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit een; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen