Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 01 vs 12 En als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden; maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden