Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 01 vs 08-09 Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw medegenoten