Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 01 vs 08 Maar tot den Zoon zegt Hij; Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de schepter Uws koninkrijks is een rechte scepter