Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 01 vs 03 (a) Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid