Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Hebreen - Hebreen 01 vs 01 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten