Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Galaten - Galaten 6 vs 14-16 (b) Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus