Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Galaten - Galaten 6 vs 12-13 Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden