Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Galaten - Galaten 6 vs 04-05 Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem hebben, en niet aan een anderen