Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Galaten - Galaten 6 vs 01-02 (b) Brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt