Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Galaten - Galaten 6 vs 01-02 (a) Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt