Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Galaten - Galaten 5 vs 01 - Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen