Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Galaten - Galaten 4 vs 27 - Wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij, die geen barensnood hebt