Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Galaten - Galaten 3 vs 28-29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen