Ds. D.Chr. Overduin - BBL over de zendbrief aan de Galaten - Galaten 3 vs 26-27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan